UNIFORM

Item Lain Uniform TP-540003

KESEMUA BAJU BAGI BADAN BERUNIFORM. SEMUA JENIS BAJU SEPERTI BUSH JACKET, TUCK IN DAN LAIN-LAIN

Aisha Exclusive Tailor
Individu Jahit Pukal Medium
Johor Johor Bahru

BERPENGALAMAN DALAM MENJAHIT PELBAGAI JENIS BAJU, PENJAHIT TERLATIH DAN PAKAR

Other items by Aisha Exclusive Tailor

Search For Tailor
Service Scope
close